iphone-block

Please rotate your device

Salgsbetingelser

Nettstedet Crazy-Utdrikningslag

 SALGSBETINGELSER

www.crazy-utdrikningslag.com

 

SELGERS IDENTITET

 

Foretaksnavn: SAS Crazy Voyages

Registrert kontor:  8 rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, France

Registreringsnummer RCS Paris: 517 621 124

Telefon: 023-961 749

Fax: 0148249580

E-post: contact@crazy-voyages.com

Ansvarlig for nettsiden: Eiere av Crazy-Voyages

Reisebyråets lisensnummer: LI 094090005

Finansiell garanti ved Atradius 44 Avenue Georges Pompidou 92586 Levallois Perret

Profesjonell ansvarsforsikring for reisebyrå: ALLIANZ 87 rue Richelieu 75002 Paris

 

 

ARTIKKEL 1 - Definisjoner

Ved anvendelse av de presenterte salgsbetingelsene, vil de følgende ord og uttrykkene som beskrevet under ha følgende betydning ved brukt her i salgsbetingelsene med enten stor eller liten bokstav, enten i entall eller flertall: 

 

« Salgsbetingelser »

refererer til de presenterte salgsbetingelsene.

« Kunde(r) »

viser til ikke-profesjonelle kjøpere som anskaffer tjenester som er tilbudt på nettstedet. 

« Crazy Voyages »

viser til foretaket SAS Crazy Voyages som identifisert i overskriften ovenfor.

« Destinasjon »

definisjon er gitt i artikkel 4 i salgsbetingelsene.

« Utdrikningslag »

definisjon er gitt i artikkel 4 i salgsbetingelsene.

« Tilbud »

definisjon er gitt i artikkel 4 i salgsbetingelsene.

« Arrangør »

definisjon er gitt i artikkel 4 i salgsbetingelsene.

« Partner(e) »

viser til alle tilbydere av tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, flyselskaper, hoteller, og tilbydere av aktiviteter i byen valgt som destinasjon av kunden.

« Deltaker(e) »

definisjon er gitt i artikkel 4 i salgsbetingelsene.

 

« Tjenester »

refererer til alle tjenester som tilbys på nettstedet, som beskrevet i artikkel 4 i salgsbetingelsene. 

« Spesielle tjenester »

viser til tjenester som er "gjenstand" av kunders spesifikke forespørsel, en tilpasset tjeneste fra Crazy Voyages, i henhold til bestemmelsene i artikkel 5 i salgsbetingelsene. 

« Nettsted »

refererer til internettsiden tilgjengelig på www.crazy-utdrikningslag.com.

 

 

ARTIKKEL 2 - Virkeområde

 

Salgsbetingelsene gjelder for, uten begrensning eller forbehold, for alt salg av tjenester til kunder. 

 

Salgsbetingelsene er tilgjengelig til enhver tid på nettstedet og vil råde over mulig andre versjoner, samt andre motstridende dokumenter. 

 

Salgsbetingelsene representerer de fulle rettighetene og obligasjonene fra alle involverte parter med respekt til tjenestene gitt. Dersom Crazy Voyages på noe tidspunkt ikke oppfyller kravene etter salgsbetingelsene vil ikke dette indikere at Crazy Voyages vil kunne møte disse kravene på et senere tidspunkt.   

 

Salgsbetingelsene kan bli endret når som helst, uten forvarsel, forutsatt at endringene ikke vil gjelde for tjenester og tidligere bestilte reservasjoner. Det er derfor viktig at kunden konsulterer og aksepterer salgsbetingelsene før de foretar reservasjoner, spesielt for å sikre gjeldende bestemmelser. 

 

Ingen generelle eller spesifikke tilstander kommunisert av kunden kan tilføyes eller råde over de presenterte salgsbetingelsene. Kunden fraskrives spesiellt å dra nytte av eventuelle motstridende dokumenter, da disse ikke vil være gjeldende for Crazy Voyages.. 

 

Spesifiserte vilkår fra leverandører, inkludert, men ikke begrenset til, flyturer, overnatting og aktiviteter gjelder på samme grunnlag som beskrevet ovenfor. Spesifikke salgsbetingelser gjelder når en bestilling er gjort med leverandøren.  

 

 

ARTIKKEL 3 – Kapasitet og akseptering fra kunder

 

3.1 – Kapasitet

 

Kunden erkjenner sin rettslige kapasitet til å inngå kontrakten, i henhold til salgsbetingelsene, dette forekommer under spesfikk rettslig alder og ikke under umyndighet. 

 

 

3.2 – Aksept av salgsbetingelsene

 

Salg av tjenester er reservert for kunder som har lest salgsbetingelsene i deres helhet, samt akseptert og bekreftet disse ved å klikke på boksen eller linken gitt for dette formålet. 

 

Derfor, for det faktum at kunden kjøper tjenester på nettstedet, indikerer uttrykk og absolutt aksept av de gitte salgsbetingelsene. 

 

 

ARTIKKEL 4 – Beskrivelse av tjenester

 

Formålet med Crazy Voyages er å gi mulighet for en spesifikk kundegruppe, som regel bestående av 4 til 20 personer, å reservere tjenester på nettstedet for opphold i Europa og andre destinasjoner med venner, ofte for utdrikningslag holdt for både menn og kvinner. For et opphold vil det bli gått ut fra et skille innad i den aktuelle kundegruppen mellom den som initiativt organiserer oppholdet og som derfor er den ansvarlige (arrangøren) og kontaktpersonen til Crazy Voyages, og også mellom de andre kundene som deltar i oppholdet (deltakere). 

 

Crazy Voyages tilbyr på nettstedet, for en pris som er "all inclusive", pakker av tjenester for kundene. Pakkene inkluderer, ved den valgte destinasjonen som valgt fra listen over destinasjoner (heretter kalt destinasjon), følgende som listet nedenfor, med mindre annet er sitert på nettsiden:

 

-        Tilbud om flytransport til og fra destinasjonen, under salgsbetingelsene beskrevet i artikkel 4.1.

 

-        Tilbud om overnatting, i henhold til salgsbetingelsene beskrevet i artikkel 4.2.

 

I tillegg til basen i en pakke som nevnt ovenfor, kan kundene velge tilleggsaktiviteter, som er beskrevet i artikkel 4.3 (heretter kalt "tilbud"). 

 

 

4.1 - Tjenester tilknyttet lufttransport

 

Pakkene som tilbys av Crazy Voyages inkluderer vanligvis tur-retur med lufttransport til den valgte destinasjonen for utdrikningslaget med et flyselskap (lavkost eller generelle flyselskaper).

Det er også mulig å bestille flytur uten pakke til enkelte destinasjoner. 

 

Vilkårene for gjennomføring av tilbudet om lufttransport er styrt av de spesifikke vilkårene gjeldende for det aktuelle flyselskapet. 

 

Det er kundens ansvar å overholde flyselskapets regler, spesielt med hensyn til tidsfrister for innsjekking (vanligvis to timer før avgang) og eventuelt plikt til å bekrefte flyreisen 48-72 timer før avreisedato. Dette i samsvar med de konkrete bestemmelsene for det gitte flyselksapet. 

 

Kundene må ha gyldig identitetkort og gyldig pass. Dersom regelverket i mottakerlandet pålegger det, må utløpsdato for identitetskort og pass være lengre enn seks (6) måneder etter forfallsdato for hjemreisen. 

 

Dersom kundene ikke er i stand til å overholde det gitte regelverket, og ikke foretar deres reise til valgt dato, vil betalt pris ikke bli refundert. 

 

Om kunden ikke er av fransk nasjonalitet, er det opp til kunden selv å informere seg om formaliteter som gjelder for hans situasjon.

 

I tilfelle tap eller tyveri av billett, vil kunden måtte foreta en konkret erklæring til polititet og flyselskapet, samt tilegne seg ny billett fra gitt partner. Bare følge av de spesifiserte vilkårene til flyselskapet og Crazy Voyages vil om mulig gi en refusjon. I dette tilfellet vil Crazy Voyages gjøre sitt beste for å gi bistand til de involverte kundene. 

 

Det minnes om at flyselskapenes ansvar er vanligvis tlknyttet nasjonal eller internasjonal lov som gjelder dem og deres egne spesifikke vilkår. Et utdrag av disse vilkårene vil bli gitt kundene sammen med deres flybilletter dersom deres pakke inkluderer flytransport. 

 

Ved utstedelse av en elektronisk billett, er kunden minnet om at en elektronisk billett er en urealisert billett. Ved bestilling og besittelse av en slik billett må derfor kunden sjekke inn i skranken til det aktuelle flyselskapet, forutsatt at kunden oppgir gyldige reisedokumenter (pass, visum, identitetskort, ol.) for å tilegne seg realisert billett. Kunden må respektere de gitte tidsfristene for innsjekking og registrering ved det aktuelle flyselskapet. 

 

4.2 - Overnattingstjenester

 

De "pakkene" som tilbys av Crazy Voyages inkluderer overnatting for en (1) eller to (2) netter ved destinasjonsbyen. 

 

Ved bestilling spesifiserer arrangøren ønsket type overnatting ved å velge fra listen for dette formålet, dette under bestillingsprosessen som beskrevet i artikkel 7 nedenfor. 

 

For hotell minnes det om at: 

 

-        Indikasjon om hotellets komfort gis og vises i beskrivelsen tilgjengelig på nettsiden til Crazy Voyages og tilsvarer en klassifisering etablert etter lokale standarder for destinasjonslandet. Dette kan avvike fra norske standarder. Det kan hende, ved uforutsette hendelser eller på grunn av en mulig tredje part, at et annet hotell av samme standard, som tilbyr like tjenester, er byttet med opprinnelig bestilt hotell.  

 

-        Oftest er rommene kun tilgjengelig for innsjekking fra kl. 14.00 og må forlates innen kl. 12.00, uavhengig av transport og ankomsttidspunkt og tidspunkt for avreise.

 

For leiligheter, vær oppmerksom på at:

 

 

-         For de fleste destinasjoner er det nødvendig å bestille minst 2 netter for denne typen overnatting. 

 

-        En leilighets kapasitet er definert ved antall senger tilgjengelig og ikke antall rom. I noen leiligheter er noen senger plassert i stuen og flere senger kan være lokalisert i ett rom. 

 

4.3 – Tilbud

 

I tillegg til tjenestene som nevnt i artikkel 4.1 og 4.2 ovenfor, som utgjør det grunnleggende i "pakken" som valgt for utdrikningslaget, kan tilleggsalternativer velges under bestillingsprosessen. 

 

Ved bestilling av tjenestene presiserer arrangøren og legger til de ønskede tilbudene ved å klikke i feltet gitt for dette formålet, som beskrevet i artikkel 7 nedenfor. 

 

Vilkårene for gjennomføring av tilbudene reguleres av de involverte partnernes spesifikke vilkår og betingelser. 

 

Det kan forekomme at enkelte tlbud kan bli tatt av programmet på grunn av værforhold eller dersom antall deltakere krevd for realisering av aktiviteten ikker er oppnådd. I dette tilfellet vil Crazy Voyages tilby kunden alternative tjenester uten ekstra kostnader for kunden. 

 

Derimot, hvis kansellering av et tilbud er av uforutsette og ukontrollerbare hendelser, skal det gis kompensasjon til kundens fordel. 

 

Generelt angående alle de tjenester som er nevnt i artikkel 4, er det presisert at bildene som vises på nettstedet er ment som tilhørende beskrivelse av tjenestene, de har ingen bindende kontraktsverdi og kan derfor ikke medføre erstatningsansvar for Crazy Voyages. Deres formål er å gi kundene en oversikt over tilgjengelige tjenester. 

 

ARTIKKEL 5 – Spesielle tjenester

 

Innenfor sine mulighetsgrenser kan Crazy Voyages tilby spesielle tjenester på konkret forespørsel fra kunder (en annen avreiseby enn for de andre kundene, overnatting for mer enn to (2) netter, behandle en gruppe som er større en tyve (20) personer, osv.). 

 

I tillegg, på forespørsel fra kunder, kan salgstjenester omhandle tjenester som overnatting og/eller andre tilbud, dette selv om kunden tar seg av arrangering av flytransport selv. 


Enhver forespørsel om spesielle tjenester gis konkret til Crazy Voyages gjennom bestillingsprosessen i henhold til artikkel 7 nedenfor. 

 

Crazy Voyages vil følge opp, så langt som det er mulig innefor sine mulighetsgrenser, og vil tilby kunden et spesifikk tilbud i samsvar med forespørselen om spesielle tjenester. 

 

ARTIKKEL 6 – Pris

 

Beskrivelsene av oppholdene tilbudt på nettstedet spesifiserer, for hver destinasjon, tjenestene som er inkludert i prisen. Det minnes om at prisen for tilbud er ekstra og beregnes på et grunnlag av gitt antall deltakere, som nevnes på nettstedet fra tilbud til tilbud. 

 

I alle sammenhenger, prisen som skal betales av kundene for et opphold, og alle de gitte inkluderte tjenestene, vil bli oppsummert i et detaljert sammendrag som vil bli sendt til kundene i henhold til artikkel 7 nedenfor. Som konsekvens, tatt gitt antallet og mangefoldet av tjenester som kan kombineres av Crazy Voyages for å tilby skreddersydde opphold for kunden, kan det resulterende prisansalget avvike fra prisene som er oppført på nettstedet. Det tilbudet som er opprettet for et opphold vil være rådende over informasjon som er gitt på nettstedet. 

 

Prisene er oppgitt i Euro og inkluderer alle avgifter, med mindre annet er sitert på nettstedet eller i tilbudet.  

 

Generelt, og med mindre annet er sitert, er følgende ikke inkludert i prisen: kostnad for levering av reisedokumenter, flyplasstjenester, gebyrer for overvekt, transport fra flyplassen til overnatting, visumavgifter, vaksinering, og alle personlige utgifter (vaskeri, telefon, drikke, romservice, tips, ol.), og mer generelt enhver tjeneste som ikke er spesielt nevnt og spsifisert i tilbudet.

 

Prisene kan endres når som helst uten varsel, forutsatt at endringene ikke vil gjelde for tidligere reservasjoner som er akseptert, med mindre slike endringer er gjort mer enn 30 dager før avreise, for grunner knyttet til endring i drivstoffpriser, juridiske eller forskriftsmessige skatter, eller endringer i valutakursen.  

 

I tilfelle prisøkning for en av de ovennevnte grunnene i forigje avsnitt, betaler kunden bare den delen hvor økningen gjelder for sin ferie. Dette gir ikke kunden noen rett til å avbryte sin kontrakt i henhold til artikkel R211-9 av "Code du tourisme", fransk lov (turistkoden).  

 

ARTIKKEL 7 – Reservasjon

 

Arrangøren klikker på fanen "Tilbud" eller "Resever" på nettstedet. Det er presisert, i feltet gitt for dette formålet, kontakt informasjon, e-postadresse, ønsket destinasjon for utdrikningslaget, avreiseby, beregnet antall deltakere, dato for avreise og hjemreise, type overnatting og andre valgte tilbud. Navn og e-postadresse til alle deltakerne vil være nødvendig for å kunne bekrefte reservasjonen, dersom tilbudet er blitt akseptert av arrangøren. 

 

Det er opp till arrangøren å vise den ytterste åvervåkenhet ved å oppgi sann og korrekt informasjon av navn på deltakere som er nøyaktig sammenfallende med navnet oppgitt på identitetskort og pass. I henhold til spesifikke vilkår foreliggende enkelte partnere, kan avgifter påløpe på bekostning av kundene dersom unøyaktig informasjon må bli rettet på i ettertid. Crazy Voyages kan ikke holdes ansvarlig for denne typen feil. 

 

Basert på informasjonen ovenfor gitt av arrangøren, vil et personifisert tilbud vedrørende utdrikningslaget bli opprettet og sent med e-post til arrangøren som kan dele tilbudet med de andre deltakerne ved å sende dem tilbudet direkte eller URL. 

Etter validering av bestillingsskjemaet, gjort av arrangøren, sender Crazy Voyages en bekreftelse og kvittering på e-post som angir den maksimale perioden hvor et detlajert tilbud vil være tilgjengelig. 

 

I denne perioden, har arrangøren og deltakerne tilgang til en hyperlink som viser til en side dedikert til utdrikningslaget. Den gitte siden inneholder all data som inngår i tilbudet, inkludert aktuelle flytider valgt av Crazy Voyages, i tillegg til følgende elementer: 

 

-        innhold av de foreslåtte tjenestene og den totale prisen per kunde (basert på antall deltakere informert av arrangøren på bestillingssiden). 

 

-       eventuelt minimum eller maksimum størrelse på gruppen for utdrikningslaget, og om ferdigstillelse av utdrikningslaget eventuelt er underlagt et minimum antall deltakere, samt fristen for å informere kunden ved tilfelle av kanselering, hvor det er underforstått at denne datoen ikke kan settes til mindre enn tjueen (21) dager før avreisedato (artikkel R. 211-4 7° av den franske "Code du tourisme", turistkoden).

 

 

Når tilbudet er utstedt, vil den totale prisen per kunde, som nevnt i tilbudet, være gyldig så lenge prisen for flybillettene ikke er endret av det gjeldende flyselskapet. 

 

Det er bedt om at arrangøren bekrefter til Crazy Voyages så raskt som mulig nøyaktig antall deltakere og oppgir fult navn på alle deltakere samt e-postadresse som beskrevet i tidligere avsnitt i denne artikkelen. 

 

Alle kunder må gå gjennom betalingsfasen, på de vilkår som er beskrevet i artikkel 8, for å være i stand til å bekrefte sin reservasjon. 

 

 

ARTIKKEL 8 – Betaling og betalingsbekreftelse

Etter å ha bekreftet sin bestilling, gis kunden tilgang til en sikker betalingsplatform og kan utføre betaling med kredittkort, Visa eller Mastercard. Hver kunde kan, ved å fylle inn i feltet for dette formålet, indikere om betalingen er bare for seg selv, om kunden betaler for alle deltakerne, eller for et gitt antall deltakere.  

 

Det er presisert at kundene ikke kan validere deres reservasjon for så å gå til betalingsfasen uten først å ha lest salgsbetingelsene og akseptert dem ved å krysse av i boksen for dette formålet. Følgende vil ferdigstillelse av bestillingsprosessen gjort av kunden innebære utrykkelig samtykke av salgsbetingelsene. 

 

Dersom en kunde betaler prisen for andre deltakere i tillegg til sin egen andel, bærer han ansvar for at den andre kundens detaljer er korrekt samt oppgi nødvendig informasjon herunder. 

 

Det fremgår at betaling med kredittkort vil bli belastet umiddelbart. 

 

Om en deltaker skal gå igjennom betalingsfasen og for eksempel prisen på flybilletter oppgitt i tilbudet har blitt endret av flyselskapets selv, skal vedrørende deltaker bli informert om den nye gjeldende prisen for ham på betalingsplatformen. 

 

Dersom en deltaker skal gå igjennom betalingsfasen og flybillettene nevnt i tilbudet ikke lenger er tilgjengelig for datoer og klokkeslett opprinnelig planlagt, vil Crazy Voyages kontakte kunden for å søke videre hos partneren det vedrører etter akseptable alternativer for alle parter. 

 

Bekreftelse av bestillingen er bare effektiv når prisen av tjenestene er betalt for alle deltakerne. 

 

Bekreftelsen som sendes av Crazy Voyages inneholder de essensielle elementene av reservasjonen, for eksempel identifisering av de reserverte tjenestene, prisen betalt og eventuelt de spesifikk gjeldende betalingsbetingelsene. Dette vil bli sendt til kunden via e-post så snart som mulig. 

 

Enhver avbrytelse og ufullstendighet i betalingen gjort av kunden, uansett om det er totalbetaling eller delvis, vil resultere i suspensjon av tjenestene. Kostnader som forekommer fra en slik suspensjon skal bli betalt av kunden, dette uten fordommer til eventuelle tiltak som kan iverksettes mot dem. 

 

Dersom enkelte av antall deltakere som i utgangspunktet ble gitt under bekreftelse av reservasjonen ikke kan ta del i oppholdet, kan det være nødvendig for de resterende deltakerne å bekrefte og betale det nå resterende beløpet etter de forlatende deltakerne dersom de ønsker å beholde de valgte tjenestene.   

 

 

Dersom, et stort antall av deltakere, som arrangøren i utgangspunket hadde regnet med ved bestilling av oppholdet, velger å ikke delta, slik at de gjenstående deltakerne og arrangøren som allerede har betalt velger å kansellere oppholdet innen 24 timer etter den første bekreftelsen og spør Crazy Voyages for refundering av betaling. I dette tilfellet vil Crazy Voyages reservere retten til å beholde et engangsbeløp på € 350 som bindingsavgift. 

 

 
 

ARTIKKEL 9 – Avbestilling eller endring av kundebestilling

 

Enhver avbestilling eller endring av anmodning fra kunder må fremsettes skriftlig på e-post eller rekommandert brev med mottakskvittering navn og adresse til Crazy Voyages som gitt i begynnelsen av salgsbetingelsene. 

 

Med mindre spesielt spesifisert i bestillingen, vil noen endring (av dato for avreise eller hjemreise, destinasjon, overnatting) eller kansellering sendt av kunden til Crazy Voyages mer enn tre uker før planlagt avreise, med unntak ved uforutsette hendelser og mindre gunstige avtaler med vedrørende partnere, vil gi kunden refusjon av 50% av prisen på oppholdet og tjenester utenom kostnaden for lufttransport og dermed flybillettene. Den gjenstående balansen vil bli beholdt av Crazy Voyages i kompensasjon. Dersom kansellering eller endringer gjøres mindre enn tre uker før den planlagte datoen for avreise, vil ingenting bli tilbakebetalt til kunden og Crazy Voyages vil beholde 100% av prisen på oppholdet og tjenestene. 

 

De samme vilkårene som sitert overnfor gjelder også under en betaling delt i to (2), hvor innbetalt depositum på den første betalingen -forskuddsbetaling - ikke er kvalifisert for noen kompensjon eller tilbakebetaling ved avbestilling gjort av kunden adressert til Crazy Voyages, selv om anmodning om avbestillingen skjer mer enn tre uker før avreise. 

 

Med uforutsette hendelser menes tilfeller vanligvis anerkjent av fransk rettsvitenskap, inkludert, men ikke begrenset til, ekstremvær, naturkatastrofer, flom, jordskjelv, stormer, brann, angrep, osv. 

 

Krav om refusjon av flytransport er særskilt behandling underliggende de spesifikke betingelsene som foreligger gjeldende partnere. 

 

I tilfelle problemer med billetten eller en ny bestilling er gjort etter en avbestilling eller endringer foretatt av kunden, ønsker vi å bringe til oppmerksomhet at kostnaden for ny billett og ny bestiling kan være bedre enn den første billetten og/eller bestillingen, og at det i noen tilfeller vil være motsatt og kan medføre ekstra kostnader fra partnerne som skal dekkes av kunden (for eksempel, men ikke bare, bestilingsgebyr, endringsgebyr, osv.) etter bestemte vilkår gjeldende for det vedrørende flyselskapet.  

 

ARTIKKEL 10 – Roadbook og reisedokumenter

 

Roadbook, elektroniske billetter og reisedokumenter vil bli sendt til kunder minst fem (5) dager før avreisedato, forutsatt at prisen på tjenestene for alle deltakerne er betalt i samsvar med artikkel 8 overnfor. 

 

Det vil være oppgitt i roadbook alle detaljer om tjenester (avgangs- og ankomsttid, eksakt adresse til overnattingsstedet, osv.) samt eventuell annen relatert informasjon.  

 

Dersom det skulle oppstå problemer på stedet, vil telefonnummeret oppgitt i roadbooken gjøre det mulig for kunder å oppnå kontakt med Crazy Voyages.

 

 

ARTIKKEL 11 – Reklamasjon

 

Eventuelle spørsmål, bekymringer eller klager skal ikke overstige tretti (30) dager etter slutten av oppholdet før det reporteres, og dette på e-post eller i rekommandert brev adressert til Crazy Voyages med mottakskvittering navn og adresse til Crazy Voyages som fastsatt i begynnelsen av salgsbetingelsene. Crazy Voyages vil være ansvarlig for å formidle disse problemene eller klagene til sine partnere. 

 

Klager er undersøkt kun hvis problemet er av kundens oppmerksomhet og blitt brakt til Crazy Voyages eller partnerne i løpet av kundens opphold, slik at problemet om mulig kan løses så raskt som mulig uten skader for kunden eller andre parter. 

 

Ingen krav vil bli akseptert for tap, skader eller tyveri av bagasje, klær eller andre personlige elementer plassert under tilsyn av kunden i løpet av oppholdet, med mindre lagt bevis for feil gjort av Crazy Voyages eller partnere.  

 

ARTIKKEL 12 – Ingen angrerett

 

Det er presisert for kunden, i henhold til artikkel L. 121-20-4 av den franske loven "Code de la consommation" (forbrukerloven), at tjenestene som tilbys på nettstedet ikke er gjenstand for anvendelse av angreretten fastsatt i artikkel L. 121-20 og som følge av den franske loven "Code de la consommation" (forbrukerloven) om fjernsalg. 

 

ARTIKKEL 13 – Ansvarlighet

 

Crazy Voyages kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle mislighold eller feil utførelse av tjenester som skyldes kunder eller fra en ufroutsigbar og uoverstigelig tredjepart uten forbindelse med levering av tjenestene, samt uforutsette hendelser vanligvis anerkjent av fransk domstol. 

  

Alle hendelser som er uforutsette, uforutsigbare og som ikke kan overkommes, frigjør automatisk den berørende personen fra ethvert ansvar om utførelse av sine tjenester. 

 

 

ARTIKKEL 14 – Forsikring

 

Ingen forsikring er inkludert i tjenestene som tilbys av Crazy Voyages. Det anbefales derfor at kunden skaffer seg og abonnerer på en forsikringsavtale som dekker konsekvensene av visse tilfeller av kansellering og dekker visse spesifikke risikoer, inkludert kosntader ved hjemsendelse i tilfelle ulykke eller sykdom. Det er kundens ansvar å inngå en slik kontrakt på egenhånd og for egen regning, med et forsikringsselskap av eget valg. 

 

ARTIKKEL 15 -Databeskyttelse og personvern

 

I henhold til fransk lov 78-17 av 6. januar 1978, minnes det om at personopplysninger fra kunder er nødvendig for å behandle bestillingene på nettstedet, og er ment for internt bruk av Crazy Voyages. Den personlige informasjonen kan likevel utleveres til en tredjepart, inkludert partnere. Crazy Voyages holder og bruker slike data som en del av sitt salg av opphold og aktiviteter til gjeldende kunde som beskrevet i salgsbetingelsene. Dataene blir holdt under perioden hvor det er nødvendig for prosessen og utførelsen av kundereservasjoner og for å vedta tilstrekkelig sikkerhetstiltak for følgende. Kunder har, på forespørsel til følgende adresse: kontakt@crazy-utdrikningslag.com, rett til tilgang, endring, rettelse og opposisjon av informasjon og data vedrørende dem. 

 

Data og informasjon registrert av Crazy Voyages i løpet av sin virksomhet som et reisebyrå utgjør bevis på at transaksjoner har funnet sted og er bevis for at kontrakter er blitt inngått. Elektronisk data har samme virkning som et trykt og signert dokument. 

 

ARTIKKEL 16 - Opphavsrett

 

Nettstedet, alle de elementene det består av og alt innholdet på nettstedet, enten visuell eller lyd, heunder den underliggende teknologien, er beskyttet av opphavsrett, varemerke, av design eller patenter. Nettstedet og alle de elementene det inneholder (inkludert, men ikke begrenset til, tekst, programvare, bilder, logoer, data) er den eksklusive eiendommen til Crazy Voyages og/eller partnere, eller hvor gjeldende, deres respektive eiere der det foreligger signert avtaler om bruk. Noen form for representasjon, reproduksjon, utnyttelse, formidling eller tilpasning av nettstedet eller dets deler er forbudt. 

 

Bruk av enhver programvare lastet ned fra nettstedet for å få tilgang til visse tjenester eller funksjonalitet er underlagt vilkårene i medfølgende lisens. Kunden skal ikke installere, kopiere eller bruke programvaren med mindre kunden tidligere har samtykket til vilkårene i en slik lisens. 

 

For all programvare som ikke bruker lisens, har kunden begrensede retttigheter for privat og personlig bruk, samt utelukket fra all annen bruk. Ved å installere eller bruke programvaren, aksepterer kunden disse foholdene.

 

Enhver bruker av nettstedet som har en personlig internettside og ønsker å plassere, for personlig bruk på sin side en enkel link, som peker direkte til hjemmesiden til nettstedet, må innhente tillatelse fra Crazy Voyages. Det vil i dette tilfellet ikke være en implisitt tilknyttet avtale. I alle tilfeller, noen link, selv godkjent, må fjernes på anmodning fra Crazy Voyages. Generelt, alle hyperkobling til nettstedet må underlegges skriftlig tillatelse fra Crazy Voyages og vil bli fjernet på dens anmodning. 


 

ARTIKKEL 17 – Overdragelse

 

I samsvar med artikkel R.211-7 av den franske loven "Code du tourisme" (turistloven), kan en kunde overføre sin kontrakt til en erverver som oppfyller de samme betingelsene som den opprinnelige kunden for turen eller oppholdet, dette så lenge kontrakten ikke har noen effekt og virkning med forbehold om bestemmelsene i artikkel 9 ovenfor. 

 

Kunden plikter å informere Crazy Voyages om sin beslutning på slik måte at han kan få en bekreftelse syv (7) dager før datoen for avreise.

 

 

ARTIKKEL 18 – Heving

Det minnes om at kunden kan heve avtalen og få umiddelbar refusjon av de betalte summene, uten straff, ved tilfelle av manglende overholdelse av Crazy Voyages plikter som nevnt i punkt 13 i artikkel R. 211-4 av den franske "Tourism Code" (turistloven). 

 

 

ARTIKKEL 19 – Gjeldende lov og jurisdiksjon 

 

Salgsbetingelsene er underlagt fransk lov. Alle tvister i forbindelse med deres tolkning og/eller utførelse som ikke løses i minnelighet, skal forelegges vedkommende franske domstoler i sedvanerettslige forhold.